Komposition

Jag är aktuell med två var för sig mycket olika Cd-album som jag har skrivit musiken till.
Visprojektet Gå dit du vill, samt del 2 i mitt New Orleans Project, The Deal, musik för en septett i New Orleans.
2017 kom Cd-albumet Frost Blossom, som är del 1 i mitt New Orleans Project, musik för kvartett med mig själv och tre amerikanska musiker. Samtliga finns på mitt bolag Karisma Musik.

Läs gärna mer under Band & Projekt!

Min musik på Spotify

Jag har också skrivit en hel del teatermusik, t ex. musiken till en musikalen Dit stigen bär som sattes upp på Bollnäs Teaterverkstad 2013.