kari_sjostrand/2012-08-09_19.54.46.jpg

Musikens kraft

Jag har turnerat mycket, både runtom i Sverige, i Europa och USA. Förutom med andra musiker har jag jobbat med clowner, konstnärer, poeter, skådespelare och dansare. Bland många fina minnen är när vi spelade på äldreboenden och barngrupper bjöds in dit, det blev ofta så fina unika möten mellan barn och gamla.

Jag har spelat mycket för barn. För glada och friska barn men också för svårt sjuka och t.o.m. döende barn. Jag har spelat för unga med funktionsvariationer, för gamla och personer med demens, för nyanlända flyktingar... musik kan vara så mycket, en bro mellan människor, ett vapen eller en medicin och det är en av mina starka drivkrafter.

🙂